Usnesení PS č. 964

k návrhu zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 467/ - třetí čtení (9. března 2004)
ISP (příhlásit)