Sněmovní tisk 30
Sml. mezi ČR a Slovenskou r. o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 27. 8. 2002.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 30/0 dne 30. 8. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 19. 9. 2002 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: Ing. Jan Mládek, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 10. 2002 na 6. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 109).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 8. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 30/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 30/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 4. 3. 2003 na 10. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 316).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 11. 3. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 17. 4. 2003.

Senát

 • PS

  Bohuslav Sobotka předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 3. 2003 jako senátní tisk 62/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 3. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Josef Kaňa).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 4. 2003 a přijal usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako tisk 62/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 4. 2003 a přijal usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako tisk 62/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 4. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 99).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22.04.2003.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 12. 8. 2003 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 45 pod číslem 100/2003 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, SlovenskoISP (příhlásit)