Usnesení PS č. 316

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Bratislavě dne 26. března 2002 /sněmovní tisk 30/ - druhé čtení (4. března 2003)

Související sněmovní tisky

30 Sml. mezi ČR a Slovenskou r. o zamezení dvojímu zdanění
ISP (příhlásit)