Sněmovní tisk 205
Vládní návrh zákona o dani z přidané hodnoty - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 2. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 205/0 dne 5. 2. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2003 (usnesení č. 86). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 266).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 45 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 3. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 205/1 (doporučuje zamítnout).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 3. 2003 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 205/Z.

Projednávání tisku proběhlo 8. 4. 2003 na 14. schůzi.
Lhůta k projednání výbory byla změněna (usnesení č. 370).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 205/3, který byl rozeslán 16. 5. 2003 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 5. 2003 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 311, usnesení č. 508).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 6. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 116, dokument 116/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 6. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jiří Skalický).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh a přijal usnesení č. 4 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 6. 2003 a přijal usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako tisk 116/1 (zamítá).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 12. 6. 2003 a přijal usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako tisk 116/2 (zamítá).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 26. 6. 2003 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2003.
  Prezident zákon nepodepsal a 18. 7. 2003 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 205/4.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 205/5.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 23. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 11, usnesení č. 639).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 9. 2003.

Zákon vyhlášen 30. 9. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 107 pod číslem 322/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daňová úleva, daňové přiznání, sazba DPH

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)