Usnesení PS č. 508

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - třetí čtení (22. května 2003)

Související sněmovní tisky

205 Vládní návrh zákona o dani z přidané hodnoty
ISP (příhlásit)