Usnesení PS č. 639

k zákonu, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/4/ - vrácenému prezidentem republiky (23. září 2003)

Související sněmovní tisky

205 Vládní návrh zákona o dani z přidané hodnoty
ISP (příhlásit)