Sněmovní tisk 1000
Novela z. o zřízení ministerstev

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: min.živ.prostř.,min.vnitra.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 1. 11. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 163, dokument 163/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 11. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Josef Kalbáč).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 16. 11. 2005 a přijal usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako tisk 163/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 1. 12. 2005 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 260).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 12. 2005 poslancům jako tisk 1000/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 12. 2005 poslancům jako tisk 1000/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 343, usnesení č. 2154).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 3. 2006.

Zákon vyhlášen 15. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 29 pod číslem 71/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: ekologická nálepka, ochrana životního prostředí, organizace EU, označení výrobku, profesní sdružení, sledování životního prostředí, správa podniku

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky1000/0
500/2004novelizujeZákon správní řád1000/4
501/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu1000/4


ISP (příhlásit)