Sněmovní tisk 1000/0, část č. 1/18
Novela z. o zřízení ministerstev
ISP (příhlásit)