Usnesení PS č. 1913

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1000/ - třetí čtení (19. října 2005)
ISP (příhlásit)