Sněmovní tisk 1165
Novela z. o státních svátcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Janeček, Jaromír Talíř) předložila sněmovně návrh zákona 4. 10. 2005.
Zástupce navrhovatele: Janeček J., Talíř J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1165/0 dne 5. 10. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 10. 2005. Vláda zaslala stanovisko 3. 11. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 11. 2005 jako tisk 1165/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 11. 2005 (usnesení č. 511). Určil zpravodaje: Mgr. Anna Čurdová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 7. 2. 2006 na 53. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 7. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 373, usnesení č. 2169).Hesla věcného rejstříku: Výročí, Ženy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, kulturní dědictví, mateřství, státní svátek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)