Sněmovní tisk 1021
Novela zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. předložil sněmovně návrh zákona 22. 6. 2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1021/0 dne 24. 6. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 6. 2005. Vláda zaslala stanovisko 22. 7. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2005 jako tisk 1021/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: Ing. Petr Rafaj a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 47, usnesení č. 2231).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond, Restituce, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: nabytí vlastnictví, odškodnění, převod vlastnictví, privatizace, půda ve vlastnictví státu

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)