Sněmovní tisk 1021
Novela zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. předložil sněmovně návrh zákona 22. 6. 2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1021/0 dne 24. 6. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 6. 2005. Vláda zaslala stanovisko 22. 7. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2005 jako tisk 1021/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: Ing. Petr Rafaj a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 47, usnesení č. 2231).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond, Restituce, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: nabytí vlastnictví, odškodnění, převod vlastnictví, privatizace, půda ve vlastnictví státu

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
229/1991novelizujeZákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku1021/0
253/2003novelizujeZákon ze dne 22. 7. 2003, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb.,o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony1021/0


ISP (příhlásit)