Sněmovní tisk 978
Návrh zák. o změně zák. v oblasti živnost. podnikání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 978/0 dne 18. 6. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 6. 2001. Vláda zaslala stanovisko 11. 7. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 7. 2001 jako tisk 978/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 7. 2001 (usnesení č. 438). Určil zpravodaje: Ing. Eduard Vávra a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 11. 2001 na 43. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1868).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 30. 1. 2002 na 46. schůzi vrácen výborům k novému projednání (hlasování č. 69, usnesení č. 2009).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 3. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 978/4 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 4. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 978/5 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 978/6, který byl rozeslán 26. 4. 2002 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 5. 2002 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 202, usnesení č. 2269).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 298, dokument 298/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Rückl) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Jaroslav Kubín).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako tisk 298/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 5. 2002 a přijal usnesení č. 297, které bylo rozdáno jako tisk 298/1 (zamítá).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 5. 2002 poslancům jako tisk 978/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 5. 2002 poslancům jako tisk 978/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 6. 2002 na 51. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 31, usnesení č. 2324).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2002.
  Prezident zákon nepodepsal a 27. 6. 2002 vrátil zpět sněmovně.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Podnikání, Správa státní, Zákon živnostenský

Deskriptory EUROVOCu: daň z převodu nemovitosti, zánik společnosti, živnostISP (příhlásit)