Usnesení PS č. 2269

k návrhu poslanců Pavla Němce, Miloslava Výborného, Evy Dundáčkové a dalších na vydání zákona o změně některých zákonů v oblasti živnostenského podnikání a o zrušení některých nařízení vlády /sněmovní tisk 978/ - třetí čtení (2. května 2002)

Související sněmovní tisky

978 Návrh zák. o změně zák. v oblasti živnost. podnikání
ISP (příhlásit)