Sněmovní tisk 963
Vládní návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 6. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rychetský P. a Zeman E..

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 193, dokument 193/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Josef Kaňa) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci.

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 28. 2. 2002 a přijal usnesení č. 107, které bylo rozdáno jako tisk 193/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 7. 3. 2002 a přijal usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako tisk 193/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 3. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 3. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2002.

Zákon vyhlášen 12. 4. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 56 pod číslem 130/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Věda

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Věda

Deskriptory EUROVOCu: informační systém pro potřeby řízení, politika výzkumu, průmyslový výzkum, rozpočet na výzkum, vědecký výzkum, veřejná zakázka, výzkum a vývoj, vztahy mezi průmyslem a výzkumemISP (příhlásit)