Usnesení PS č. 2037

k vládnímu návrhu zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) /sněmovní tisk 963/ - třetí čtení (6. února 2002)
ISP (příhlásit)