Usnesení PS č. 1663

k vládnímu návrhu zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) /sněmovní tisk 963/ - prvé čtení (3. července 2001)
ISP (příhlásit)