Sněmovní tisk 795
Sml. mezi ČR a FR o zamezení dvojího zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 8. 12. 2000.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 795/0 dne 12. 12. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 1. 2001 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Jiří Karas a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 2. 2001 na 34. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1473).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 19. 4. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 795/1.
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 11. 5. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 795/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 23. 5. 2001 na 36. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1604).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 4. 6. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 27. 6. 2001.

Senát

 • PS

  Jiří Rusnok předložil Senátu mezinárodní smlouvu 4. 6. 2001 jako senátní tisk 60/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Mirek Topolánek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 6. 2001 a přijal usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako tisk 60/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 6. 2001 a přijal usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako tisk 60/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 28. 6. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 15. 12. 2003 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 63 pod číslem 132/2003 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, FilipínyISP (příhlásit)