Usnesení PS č. 1604

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Manile dne 13. listopadu 2000 /sněmovní tisk 795/ - druhé čtení (23. května 2001)

Související sněmovní tisky

795 Sml. mezi ČR a FR o zamezení dvojího zdanění
ISP (příhlásit)