Sněmovní tisk 780
Vl. návrh zák. o provoz. rozhl. a tel. vysílání - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 11. 2000.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Reklama, Rozhlas, Televize

Deskriptory EUROVOCu: komerční médium, kontrola komunikace, obchodní licence, přibližování legislativy, programová produkce, rozhlasové vysílání, televizeISP (příhlásit)