Sněmovní tisk 772
Smlouva mezi ČR a PR o pomoci při živel. katastr.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 9. 11. 2000.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 772/0 dne 14. 11. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 16. 11. 2000 (usnesení č. 335). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 12. 2000 na 29. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1337).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 1. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 772/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 2. 2001 na 34. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1470).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 5. 3. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 29. 3. 2001.

Senát

 • PS

  Stanislav Gross předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 31/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Jaroslav Mitlener).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 3. 2001 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 31/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 3. 2001 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 31/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 3. 2001 na 6. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 91).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 10. 4. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 1. 9. 2003 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 47 pod číslem 102/2003 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, humanitární pomoc, Polsko, pomoc obětem neštěstí, přírodní katastrofa, režim pomociISP (příhlásit)