Usnesení PS č. 1337

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, podepsaná 8. června 2000 ve Varšavě /sněmovní tisk 772/ - prvé čtení (6. prosince 2000)

Související sněmovní tisky

772 Smlouva mezi ČR a PR o pomoci při živel. katastr.
ISP (příhlásit)