Sněmovní tisk 722
Protokol o vodě a zdraví k Úml. o ochr. hranič. vodních toků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 9. 2000.
Zástupce navrhovatele: Fišer Bohumil.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 722/0 dne 20. 9. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 20. 9. 2000 (usnesení č. 317). Určil zpravodaje: MUDr. Jan Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 10. 2000 na 28. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1255).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 1. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 722/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 2. 2001 na 34. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1459).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 5. 3. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 28. 3. 2001.

Senát

 • PS

  Bohumil Fišer předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 23/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Smutný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Jan Hadrava), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr. Oldřich Dočekal).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 3. 2001 a přijal usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako tisk 23/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 3. 2001 a přijal usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako tisk 23/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 21. 3. 2001 a přijal usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako tisk 23/3 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 10. 4. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 3. 11. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 54 pod číslem 107/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ekonomické nástroje životního prostředí, jezero, pohraniční oblast, prevence znečištění, vodní tok, zdravotní politikaISP (příhlásit)