Sněmovní tisk 670
Sml. mezi ČR a Slov. r. o poskytování a úhradě zdrav. péče

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 7. 2000.
Zástupce navrhovatele: Fišer Bohumil.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 670/0 dne 18. 7. 2000.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 26. 7. 2000. Určil zpravodaje: MUDr. Jan Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 9. 2000 na 27. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1192).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 12. 2000 na 29. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1330).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 11. 12. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 1. 2001.

Senát

 • PS

  Bohumil Fišer předložil Senátu mezinárodní smlouvu 11. 12. 2000 jako senátní tisk 372/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Tomáš Julínek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Horák).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 3. 1. 2001 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 372/2.
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 4. 1. 2001 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 372/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 4. 1. 2001 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 372/3 (doporučuje).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 1. 2001 na 2. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 41).
  Návrh projednán dne 10. 1. 2001 na 2. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 40).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 16. 1. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 15. 6. 2001 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 20 pod číslem 48/2001 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Slovensko, zdravotní péčeISP (příhlásit)