Usnesení PS č. 1192

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče, podepsaná dne 23. května 2000 v Praze /sněmovní tisk 670/ - prvé čtení (20. září 2000)

Související sněmovní tisky

670 Sml. mezi ČR a Slov. r. o poskytování a úhradě zdrav. péče
ISP (příhlásit)