Sněmovní tisk 492
Smlouva mezi ČR a SR o majetku federace

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 5. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 492/0 dne 6. 1. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 1. 2000 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Laštůvka a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 1. 2000 na 21. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 752).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 2. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 492/1.
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 2. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 492/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 4. 2000 na 24. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 944).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 12. 4. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 5. 2000.

Senát

 • PS

  Pavel Mertlík předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 223/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Peter Morávek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 4. 2000 a přijal usnesení č. 143, které bylo rozdáno jako tisk 223/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 4. 2000 a přijal usnesení č. 287, které bylo rozdáno jako tisk 223/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 16. 5. 2000.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 28. 6. 2000 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 32 pod číslem 63/2000 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, hospodářská dohoda, konsolidace státního dluhu, mezinárodní dohoda, odškodnění, pohledávka, Slovensko, veřejný majetek, vlastnický podílISP (příhlásit)