Usnesení PS č. 752

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společném postupu při dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a o jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku, podepsaná dne 24. listopadu 1999 v Bratislavě /sněmovní tisk 492/ - prvé čtení (26. ledna 2000)

Související sněmovní tisky

492 Smlouva mezi ČR a SR o majetku federace
ISP (příhlásit)