Sněmovní tisk 487
Úmluva o kontrole nabývání a držení střelných zbraní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 487/0 dne 5. 1. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 1. 2000 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: RNDr. Jiří Payne a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 1. 2000 na 21. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 732).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 4. 2000 na 24. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 932).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 12. 4. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 5. 2000.

Senát

 • PS

  Stanislav Gross předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 231/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Egon Lánský), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Josef Pavlata).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 4. 2000 a přijal usnesení č. 151, které bylo rozdáno jako tisk 231/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 26. 4. 2000 a přijal usnesení č. 164, které bylo rozdáno jako tisk 231/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 3. 5. 2000 a přijal usnesení č. 174, které bylo rozdáno jako tisk 231/3 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 16. 5. 2000.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 14. 5. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 20 pod číslem 46/2002 Sb. m. s.

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 16. 5. 2000.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 14. 5. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 20 pod číslem 46/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost výrobku, Česká republika, obchod se zbraněmi, osobní zbraň, střelná zbraň a střelivo, veřejná bezpečnost, výměna informacíISP (příhlásit)