Usnesení PS č. 932

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská úmluva o kontrole nabývání a držení střelných zbraní jednotlivými osobami ze dne 28. června 1978, která byla za Českou republiku podepsána v Budapešti dne 7. května 1999 /sněmovní tisk 487/ - druhé čtení (6. dubna 2000)

Související sněmovní tisky

487 Úmluva o kontrole nabývání a držení střelných zbraní
ISP (příhlásit)