Sněmovní tisk 461
Návrh na prohlášení ČR podle čl. 14 Mezinárodní úmluvy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 9. 12. 1999.
Zástupce navrhovatele: Kavan Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 461/0 dne 17. 12. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 1. 2000 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: MUDr. Jan Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 1. 2000 na 21. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 741).

 • V
  • Petiční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 2. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 461/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 2. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 461/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 4. 2000 na 24. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 925).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 12. 4. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 5. 2000.

Senát

 • PS

  Jan Kavan předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 224/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr. Oldřich Dočekal), Ústavně-právní výbor (Jaroslav Doubrava), Výbor pro evropskou integraci (Doc.MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc.).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 4. 2000 a přijal usnesení č. 144, které bylo rozdáno jako tisk 224/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 26. 4. 2000 a přijal usnesení č. 161, které bylo rozdáno jako tisk 224/3 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 3. 5. 2000 a přijal usnesení č. 172, které bylo rozdáno jako tisk 224/1 (vyslovuje souhlas).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 5. 2000 a přijal usnesení č. 199, které bylo rozdáno jako tisk 224/4 (vyslovuje souhlas).Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, Česká republika, lidská právaISP (příhlásit)