Sněmovní tisk 449
Návrh zákona o státních svátcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Vlastimil Tlustý, Ivan Langer, Lucie Talmanová, Radim Chytka, Josef Jalůvka, Josef Ježek, Tomáš Kladívko) předložila sněmovně návrh zákona 16. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Tlustý Vlastimil.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 449/0 dne 23. 11. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 11. 1999. Vláda zaslala stanovisko 23. 12. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 1. 2000 jako tisk 449/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 283, dokument 283/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Josef Pavlata).

 • V
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 22. 6. 2000 a přijal usnesení č. 189, které bylo rozdáno jako tisk 283/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 7. 2000.

Zákon vyhlášen 9. 8. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 245/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Výročí

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, kulturní dědictví, státní svátekISP (příhlásit)