Sněmovní tisk 427
Vládní návrh zákona o ochraně sbírek muzejní povahy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 215, dokument 215/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr. Václav Jehlička) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Prof.PhDr. František Mezihorák, CSc.).

 • V
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 29. 3. 2000 a přijal usnesení č. 160, které bylo rozdáno jako tisk 215/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 5. 4. 2000 a přijal usnesení č. 156, které bylo rozdáno jako tisk 215/2 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 4. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 4. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 5. 2000.

Zákon vyhlášen 12. 5. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 122/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Muzea, Památky kulturní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Občan, Obchod

Deskriptory EUROVOCu: kulturní politika, muzeum, obchod s uměním, ochrana kulturního dědictvíISP (příhlásit)