Usnesení PS č. 878

k vládnímu návrhu zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sbírkách muzejní povahy) /sněmovní tisk 427/ - třetí čtení (9. března 2000)

Související sněmovní tisky

427 Vládní návrh zákona o ochraně sbírek muzejní povahy
ISP (příhlásit)