Sněmovní tisk 412
Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 4. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Kužvart Miloš.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 412/0 dne 9. 11. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 10. 11. 1999 (usnesení č. 192). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.D a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 12. 1999 na 19. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 646).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 2. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 412/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 23. 2. 2000 na 22. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 811).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 25. 2. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 5. 4. 2000.

Senát

 • PS

  Miloš Kužvart předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 190/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 3. 2000 a přijal usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako tisk 190/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 3. 2000 a přijal usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako tisk 190/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 10. 6. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 26 pod číslem 59/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ekonomické nástroje životního prostředí, jezero, pohraniční oblast, prevence znečištění, vodní tok, zdravotní politikaISP (příhlásit)