Usnesení PS č. 646

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer, sjednaná v Helsinkách dne 17. března 1992 /sněmovní tisk 412/ - prvé čtení (3. prosince 1999)

Související sněmovní tisky

412 Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků
ISP (příhlásit)