Sněmovní tisk 310
Smlouva mezi ČR a Litevskou r. o sociálním zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 8. 1999.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 310/0 dne 25. 8. 1999.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 2. 9. 1999. Určil zpravodaje: MUDr. Jan Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 10. 1999 na 17. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 489).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 25. 1. 2000 na 21. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 736).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 31. 1. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 2. 2000.

Senát

 • PS

  Vladimír Špidla předložil Senátu mezinárodní smlouvu 24. 1. 2000 jako senátní tisk 160/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Miroslav Coufal) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr. Oldřich Dočekal).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 9. 2. 2000 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 160/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 2. 2000 a přijal usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako tisk 160/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 2. 2000.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 8. 12. 2000 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 57 pod číslem 136/2000 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Litva, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)