Sněmovní tisk 243
Úmluva o boji proti podplácení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 2. 6. 1999.
Zástupce navrhovatele: Motejl Otakar.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 243/0 dne 7. 6. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 6. 1999 (usnesení č. 140). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Tollner a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 7. 1999 na 15. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 410).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 9. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 243/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 9. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 243/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 10. 1999 na 17. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 473).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 21. 10. 1999.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 11. 11. 1999.

Senát

 • PS

  Otakar Motejl předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 93/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Výbor pro evropskou integraci.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 4. 11. 1999 a přijal usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako tisk 93/1 (vyslovuje souhlas).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 4. 11. 1999 a přijal usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako tisk 93/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 5. 11. 1999 a přijal usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako tisk 93/3 (vyslovuje souhlas).Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinu, Česká republika, korupce, mezinárodní investiceISP (příhlásit)