Usnesení PS č. 410

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích, sjednaná v Paříži dne 17. 12. 1997 /sněmovní tisk 243/ - prvé čtení (8. července 1999)

Související sněmovní tisky

243 Úmluva o boji proti podplácení
ISP (příhlásit)