Usnesení PS č. 473

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích, sjednaná v Paříži dne 17. prosince 1997 /sněmovní tisk 243/ - druhé čtení (15. října 1999)

Související sněmovní tisky

243 Úmluva o boji proti podplácení
ISP (příhlásit)