Sněmovní tisk 185
Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evrop. společenst. a ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 16. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Zeman Eduard.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 185/0 dne 22. 4. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 22. 4. 1999 (usnesení č. 113). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Laštůvka a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 5. 1999 na 13. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 283).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 7. 1999 na 15. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 380).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 12. 7. 1999.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 29. 7. 1999.

Senát

 • PS

  Eduard Zeman předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 61/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Ing. Josef Kaňa), Výbor pro evropskou integraci (Doc.RNDr. Vladislav Malát, CSc.), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako tisk 61/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 68, které bylo rozdáno jako tisk 61/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako tisk 61/3 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako tisk 61/4 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 10. 8. 1999.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 20. 9. 2000 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 41 pod číslem 96/2000 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: akční program, Česká republika, Evropské společenství, Evropské společenství pro atomovou energii, program EU, stanovená kritéria, výzkum a vývoj, výzkumný programISP (příhlásit)