Organizační výbor
Usnesení č. 113 (22. dubna 1999)

Související sněmovní tisky

164 Senátní návrh zák. o platu a dalších nálež. před. stát. moci

165 Zákon o evidenci silničních vozidel

182 Úmluva o pravomoci orgánů ve věcech rodičovské zodpověd.

185 Rozhodnutí Rady přidružení mezi Evrop. společenst. a ČR

186 Vládní návrh zákona o zákazu použití protipěchotních min

187 Novela zák. o úpravě majetkových vztahů družstev

192 Vládní novela zákona o odrůdách, osivu a sadbě rostlin
ISP (příhlásit)