Sněmovní tisk 1157
Vládní návrh zákona o krajích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 282, dokument 282/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Stanislav Bělehrádek) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Jaroslav Kubín).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 2. 5. 2002 a přijal usnesení č. 102, které bylo rozdáno jako tisk 282/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 2. 5. 2002 a přijal usnesení č. 111, které bylo rozdáno jako tisk 282/2 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 282/3.

 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 17. 10. 2002 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.
  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 11. 11. 2002 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 5. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 5. 2002.

Zákon vyhlášen 4. 6. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 231/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dělba pravomocí, region, regionální orgány státní správy, správní celek, správní reformaISP (příhlásit)