Usnesení PS č. 2194

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1157/ - třetí čtení (26. března 2002)

Související sněmovní tisky

1157 Vládní návrh zákona o krajích
ISP (příhlásit)