Sněmovní tisk 1038
Sml. ČR a PR o propojení silnice a stavbě mostu přes Odru

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 9. 2001.
Zástupce navrhovatele: Schling Jaromír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1038/0 dne 18. 9. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 19. 9. 2001 (usnesení č. 449). Určil zpravodaje: PhDr. Lubomír Zaorálek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 11. 2001 na 39. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1848).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 2. 2002 na 46. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2115).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 25. 2. 2002.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 15. 3. 2002.

Senát

 • PS

  Jaromír Schling předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 2. 2002 jako senátní tisk 221/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 2. 2002 a přijal usnesení č. 204, které bylo rozdáno jako tisk 221/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 3. 2002 a přijal usnesení č. 129, které bylo rozdáno jako tisk 221/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 3. 2002 na 15. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 312).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 21. 3. 2002.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 2. 10. 2009 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 35 pod číslem 89/2009 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dopravní infrastruktura, inženýrské stavby, pohraniční oblast, Polsko, přeshraniční doprava, přeshraniční spolupráce, silniční síťISP (příhlásit)