Usnesení PS č. 1848

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o novém propojení české silnice I/58 a polské státní silnice č. 78 a o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Odru v lokalitě Bohumín a Chalupki /sněmovní tisk 1038/ - prvé čtení (1. listopadu 2001)

Související sněmovní tisky

1038 Sml. ČR a PR o propojení silnice a stavbě mostu přes Odru
ISP (příhlásit)