Sněmovní tisk 622
Vládní návrh zákona o regulaci reklamy - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 5. 2000.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Léčiva, Reklama, Rozhlas, Televize

Deskriptory EUROVOCu: analýza dopadu, farmaceutický výrobek, hromadné sdělovací prostředky, lék, omezování soutěže, propagace, tabák, tabákový průmysl, zdravotní politika, zdravotní rizikoISP (příhlásit)