Sněmovní tisk 612
Vl. zák. o pomoci při vymáhání fin. pohl. - EU - RJ

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 5. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 612/0 dne 4. 5. 2000.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2000 (usnesení č. 279). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Patočka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 24. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 24. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 236, usnesení č. 1016).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 29. 5. 2000.
  Návrh zákona 26. 6. 2000 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 6. 2000 poslancům jako tisk 612/1.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 6. 2000 poslancům jako tisk 612/2.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 11. 7. 2000 na 26. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 352, usnesení č. 1137).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 7. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 8. 2000.

Zákon vyhlášen 11. 8. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 252/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Finance

Deskriptory EUROVOCu: finanční vyrovnávání, pohledávka, politika pomoci, snižování dluhu, solventnost, výkon rozhodnutí, zadluženostISP (příhlásit)