Usnesení PS č. 1016

k vládnímu návrhu zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek /sněmovní tisk 612/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (24. května 2000)
ISP (příhlásit)