Sněmovní tisk 12
Vládní návrh zákona na změnu a doplnění zákonů o st. správě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 7. 1996.
Zástupce navrhovatele: Klaus Václav.

Poslanecká sněmovna

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 10. 1996.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 10. 1996.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 10. 1996.

Zákon vyhlášen 1. 11. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 80 pod číslem 272/1996 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Obchod, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: dělba pravomocí, ministerstvo, pravomoc výkonné moci, přenesení pravomoci, struktura státní správy, ústřední orgány státní správyISP (příhlásit)