Výbor pro zdravotnictví

Předseda

MUDr. Boris Šťastný

Místopředseda

MUDr. Jaroslav Krákora
Mgr. Soňa Marková
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
Ing. Igor Svoják, Ph.D., MBA
Bc. Marek Šnajdr
MUDr. Jiří Štětina

Expertní skupina pro řešení problematiky definice nároku pacienta (standardu a nadstandardu)
Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojistění a lékovou politiku
Podvýbor pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci
ISP (příhlásit)